Teacher @The Tutor 
  อาจารย์เดอะติวเตอร์ 
 
นาย ถนัดกิจ ภู่วรรณชัยกุล
26/04/2552 10:16:56
 
  นาย ถนัดกิจ ภู่วรรณชัยกุล  
 
 
อาจารย์ นาย ถนัดกิจ ภู่วรรณชัยกุล (พี่กิจ)
การศึกษา วท.ม.
Email thetutor@yahoo.com
 
สอนวิชา
วิชาวิทยาศาสตร์(ชั้นมัธยมต้น)
วิชาชีววิทยา(ชั้นมัธยมปลาย)
 
รายละเอียด
สอนเตรียมอุดมศึกษานัอมเกล้า
สอน บดินทรเดชา 2
สอนพิเศษมกกว่า 20 ปี
ชอบกีฬาประเภทในร่มทุกชนิด
   
 
 
 
RSS Feed SEO Navigation Go To -> www.thetutor.in.th
Go To -> www.thetutor.in.th SEO Navigation RSS Feed